Follow us on Twitter
 

Seremoni Wobrwyo

Cyflwynir Gwobrau Cyfryngau Cymru mewn Noson Wobrwyo fawreddog ar nos Wener 31 Mawrth 2017 dan arweiniad y darlledwr Dermot Murnaghan yng, Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd.

Bydd y noson gala tei ddu yn cynnwys derbyniad â gwin pefriog, cyflwyno'r Gwobrau a bar hwyr.

Gobeithiwn yn fawr y byddwch chi, eich ffrindiau a'ch cydweithwyr yn ymuno
â ni am noson i ddathlu newyddiaduraeth o'r radd flaenaf yng Nghymru.  

 Mae'r tocynnau yn cynnwys derbyniad diodydd a swper tri chwrs am £80 yr un
yn unig - mae byrddau o 10 ar gael am £780 (Mae ffioedd archebu ychwanegol mewn
grym). Ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer ar gyfer categorïau Gwasanaeth Newyddion
Cymunedol Annibynnol a Myfyriwr Newyddiaduraeth yn UNIG sy'n gymwys ar gyfer UN
tocyn mynediad am bris gostyngol o £50. (Mae ffioedd archebu ychwanegol mewn
grym).

 I brynu tocyn, ewch i https://www.eventbrite.co.uk/e/the-wales-media-awards-2017-tickets-31800001661

 Edrychwn ymlaen at eich gweld.

Am fanylion pob categori a'r meini prawf, cliciwch here os gwelwch yn dda.
Dim ond trwy'r wefan hon y gellir cyflwyno ceisiadau - cliciwch here i ymgeisio.
Pob lwc!

Dilynwch ni ar Twitter @W_M_A, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau brys, gallwch anfon e-bost at wma@spencerdavid.co.uk
Elusen y Newyddiadurwyr yw enw gwaith Cronfa Gwasg y Papurau Newydd ac y mae'n elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (208215) a'r Alban (SC042405)

© 2017 Gwobrau Cyfryngau Cymru | Crëwyd gan Spencer David